Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 7.11.2017

REKISTERINPITÄJÄ

Moottoripyöräilyn tuki Ry  (Y-tunnus:1823996-8)
Opastinsilta 2 liiketila 006 00520 HKI

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jussi Lehtonen
Puhelin 044-2030 475

Sähköposti: jussi@www.mp-tuki.fi

REKISTERIN NIMI

Moottoripyöräilyn Tuki Ry:n ( jäljempänä MP-Tuki Ry) jäsen ja asiakasrekisteri, tässä koskien verkkokauppaa www.mp-tuki.fi. ja mp-tuki.com

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt MP-Tuki Ry:n (www. mp-tuki.fi) asiakkaaksi, ostanut mp-tuki.fi:stä tavaraa ja/tai osallistuu MP-Tuki Ry:n järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on MP-Tuki Ry:n jäsen ja asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää MP-Tuki Ry:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää MP-Tuki Ry:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. MP-Tuki Ry saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan MP-Tuki Ry:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

MP-Tuki Ry:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitäMP-Tuki Ry:lle, sähköpostitse yllä mainitulle rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan MP-Tuki Ry:n käytössä, paitsi MP-Tuki Ry:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta MP-Tuki Ry:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, Moottoriliiton Motti järjestelmään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Moottoripyöräilyn Tuki Ry:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää MP-Tuki ry:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia, tai Moottoripyöräilyn Tuki ry:n verkkokaupan (www.mp-tuki.fi) hallinnallista käyttäjäoikeutta. Rekisteri sijaitsee Moottoripyöräilyn tuki Ry:n salasanasuojatulla palvelimella.